Aan de inwoners van Sneek

Het heeft niet zo mogen zijn… herdenken
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Sneek werd bevrijd. Dat zouden we als Sneker samenleving vieren met muziek, theater, lezingen en feestelijke bijeenkomsten. Maar niet alleen feesten en partijen stonden op het programma. We zouden met ons allen ook hebben stilgestaan bij het afschuwelijke wat in de oorlogsjaren in onze stad is gebeurd, bij het leed dat Snekers hebben ervaren.
We zouden ook terugdenken aan de Joodse medeburgers die zijn afgevoerd en vermoord; aan de terreur van bezetters en landverraders; aan de honger, kou en wrede onderdrukking van gewone burgers.

Het heeft niet zo mogen zijn… vooruitzien
Maar misschien nog wel belangrijker was dat wij tijdens de bevrijdingsfeesten óók naar de toekomst zouden kijken: wat betekenen die vijf jaren van bezetting, angst en dictatuur voor ons leven van nu, en voor ons bestaan als vrije en verantwoordelijke burgers in de tijd die komt? Hoe kunnen wij onze vrijheid en democratie blijven beschermen?

Het heeft niet zo mogen zijn… doen
Feesten, herdenken en vooruitzien – we zouden zo veel doen, maar we kunnen nu niets. De Corona-pandemie heeft al onze voornemens verijdeld. Vanaf 12 maart ging Nederland vrijwel op slot. Bijeenkomsten werden verboden; dodelijke besmetting lag op de loer! We weten op dit moment niet wanneer we weer veilig bij elkaar kunnen komen. Alle herdenkingsactiviteiten die we als stichting Sneek 75 jaar Vrij in de periode van 15 april tot en met 5 mei zouden organiseren hebben we op basis van overheidsmaatregelen moeten afblazen. Natuurlijk mogen we elkaar nooit in gevaar brengen, dus we hebben alle begrip voor die gezondheidsvoorschriften. Maar jammer vinden we het allemaal wel. Méér dan dat, we voelen ons verslagen.

Wat ontzettend jammer!
Veel activiteiten zouden worden uitgevoerd door vrijwilligers, gesteund door fondsen en Sneker ondernemers. We denken, onder meer, aan de oldtimershow en aan de grootse parades van militair en civiel materieel samen met Keep Them Rolling. We denken ook aan de bevrijdingslunch, de gedichtenwedstrijd en aan de vele activiteiten voor kinderen en scholen – ze gaan niet door. We hadden ons verheugd op de aankomst van de  bevrijdingsvlam uit Wageningen, op twee prachtige Herdenkingsconcerten en op de film- en muziekmiddag voor ouderen in de Zuiderkerk. We weten zeker dat de uitvoering van het Requiem van Fauré in de Martinuskerk velen zou hebben ontroerd en dat hetzelfde zou hebben gegolden voor de toneeluitvoering van De nacht dy noait foarbij gaat. Ook de Dag van Verhalen en de unieke bioscoopvoorstelling van de film over Anne Frank, samen met het Frysk Jeugd Fanfare Orkest, konden helaas geen doorgang vinden. Wat spijt het ons dat al die inzet, al dat enthousiasme van velen voortijdig heeft moet eindigen.

Dank, onze grote dank aan iedereen die ons ondersteunde of mee wilde doen!
Rest ons om iedereen te bedanken die ons bij de voorbereiding van de Bevrijdingsactiviteiten heeft gesteund met geld, goederen of persoonlijke inzet. De herdenkingsactiviteiten zijn in grote saamhorigheid uitgedacht, georganiseerd én gefinancierd door Sneker burgers, fondsen en bedrijven. Ook de gemeente deed mee. Tal van stedelijke organisaties, scholen en verenigingen raakten gaandeweg enthousiast. Het was mooi en  hartverwarmend om te ervaren hoe ons idee – Sneek 75 jaar Vrij: feesten, herdenken en vooruitzien – de afgelopen maanden alsmaar concreter werd, vleugels kreeg en steeds meer Sneekers aanzette tot meedoen. Onze grote dank aan iedereen! De herdenkingsactiviteiten gaan niet door, maar uw inzet was niet tevergeefs! We vertrouwen erop dat deze breed gedragen voorbereidingsactiviteiten tóch hebben mogen bijdragen aan de versterking van het saamhorigheidsgevoel in onze mooie stad Sneek.

Het bestuur van de stichting Sneek 75 jaar Vrij
Kees Poiesz, Ebel Koppen, Jaitie Dijkstra. Dick Overeem, Geert Pieter  Vermeulen

Logo Sneek 75 jaar vrij
Bestuur Sneek 75 jaar vrij

Aan de inwoners van Sneek

Het heeft niet zo mogen zijn… herdenken
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Sneek werd bevrijd. Dat zouden we als Sneker samenleving vieren met muziek, theater, lezingen en feestelijke bijeenkomsten. Maar niet alleen feesten en partijen stonden op het programma. We zouden met ons allen ook hebben stilgestaan bij het afschuwelijke wat in de oorlogsjaren in onze stad is gebeurd, bij het leed dat Snekers hebben ervaren.
We zouden ook terugdenken aan de Joodse medeburgers die zijn afgevoerd en vermoord; aan de terreur van bezetters en landverraders; aan de honger, kou en wrede onderdrukking van gewone burgers.

Het heeft niet zo mogen zijn… vooruitzien
Maar misschien nog wel belangrijker was dat wij tijdens de bevrijdingsfeesten óók naar de toekomst zouden kijken: wat betekenen die vijf jaren van bezetting, angst en dictatuur voor ons leven van nu, en voor ons bestaan als vrije en verantwoordelijke burgers in de tijd die komt? Hoe kunnen wij onze vrijheid en democratie blijven beschermen?

Het heeft niet zo mogen zijn… doen
Feesten, herdenken en vooruitzien – we zouden zo veel doen, maar we kunnen nu niets. De Corona-pandemie heeft al onze voornemens verijdeld. Vanaf 12 maart ging Nederland vrijwel op slot. Bijeenkomsten werden verboden; dodelijke besmetting lag op de loer! We weten op dit moment niet wanneer we weer veilig bij elkaar kunnen komen. Alle herdenkingsactiviteiten die we als stichting Sneek 75 jaar Vrij in de periode van 15 april tot en met 5 mei zouden organiseren hebben we op basis van overheidsmaatregelen moeten afblazen. Natuurlijk mogen we elkaar nooit in gevaar brengen, dus we hebben alle begrip voor die gezondheidsvoorschriften. Maar jammer vinden we het allemaal wel. Méér dan dat, we voelen ons verslagen.

Wat ontzettend jammer!
Veel activiteiten zouden worden uitgevoerd door vrijwilligers, gesteund door fondsen en Sneker ondernemers. We denken, onder meer, aan de oldtimershow en aan de grootse parades van militair en civiel materieel samen met Keep Them Rolling. We denken ook aan de bevrijdingslunch, de gedichtenwedstrijd en aan de vele activiteiten voor kinderen en scholen – ze gaan niet door. We hadden ons verheugd op de aankomst van de  bevrijdingsvlam uit Wageningen, op twee prachtige Herdenkingsconcerten en op de film- en muziekmiddag voor ouderen in de Zuiderkerk. We weten zeker dat de uitvoering van het Requiem van Fauré in de Martinuskerk velen zou hebben ontroerd en dat hetzelfde zou hebben gegolden voor de toneeluitvoering van De nacht dy noait foarbij gaat. Ook de Dag van Verhalen en de unieke bioscoopvoorstelling van de film over Anne Frank, samen met het Frysk Jeugd Fanfare Orkest, konden helaas geen doorgang vinden. Wat spijt het ons dat al die inzet, al dat enthousiasme van velen voortijdig heeft moet eindigen.

Dank, onze grote dank aan iedereen die ons ondersteunde of mee wilde doen!
Rest ons om iedereen te bedanken die ons bij de voorbereiding van de Bevrijdingsactiviteiten heeft gesteund met geld, goederen of persoonlijke inzet. De herdenkingsactiviteiten zijn in grote saamhorigheid uitgedacht, georganiseerd én gefinancierd door Sneker burgers, fondsen en bedrijven. Ook de gemeente deed mee. Tal van stedelijke organisaties, scholen en verenigingen raakten gaandeweg enthousiast. Het was mooi en  hartverwarmend om te ervaren hoe ons idee – Sneek 75 jaar Vrij: feesten, herdenken en vooruitzien – de afgelopen maanden alsmaar concreter werd, vleugels kreeg en steeds meer Sneekers aanzette tot meedoen. Onze grote dank aan iedereen! De herdenkingsactiviteiten gaan niet door, maar uw inzet was niet tevergeefs! We vertrouwen erop dat deze breed gedragen voorbereidingsactiviteiten tóch hebben mogen bijdragen aan de versterking van het saamhorigheidsgevoel in onze mooie stad Sneek.

Het bestuur van de stichting Sneek 75 jaar Vrij
Kees Poiesz, Ebel Koppen, Jaitie Dijkstra. Dick Overeem, Geert Pieter  Vermeulen

Aan de inwoners van Sneek

Het heeft niet zo mogen zijn… herdenken
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Sneek werd bevrijd. Dat zouden we als Sneker samenleving vieren met muziek, theater, lezingen en feestelijke bijeenkomsten. Maar niet alleen feesten en partijen stonden op het programma. We zouden met ons allen ook hebben stilgestaan bij het afschuwelijke wat in de oorlogsjaren in onze stad is gebeurd, bij het leed dat Snekers hebben ervaren.
We zouden ook terugdenken aan de Joodse medeburgers die zijn afgevoerd en vermoord; aan de terreur van bezetters en landverraders; aan de honger, kou en wrede onderdrukking van gewone burgers.

Het heeft niet zo mogen zijn… vooruitzien
Maar misschien nog wel belangrijker was dat wij tijdens de bevrijdingsfeesten óók naar de toekomst zouden kijken: wat betekenen die vijf jaren van bezetting, angst en dictatuur voor ons leven van nu, en voor ons bestaan als vrije en verantwoordelijke burgers in de tijd die komt? Hoe kunnen wij onze vrijheid en democratie blijven beschermen?

Het heeft niet zo mogen zijn… doen
Feesten, herdenken en vooruitzien – we zouden zo veel doen, maar we kunnen nu niets. De Corona-pandemie heeft al onze voornemens verijdeld. Vanaf 12 maart ging Nederland vrijwel op slot. Bijeenkomsten werden verboden; dodelijke besmetting lag op de loer! We weten op dit moment niet wanneer we weer veilig bij elkaar kunnen komen. Alle herdenkingsactiviteiten die we als stichting Sneek 75 jaar Vrij in de periode van 15 april tot en met 5 mei zouden organiseren hebben we op basis van overheidsmaatregelen moeten afblazen. Natuurlijk mogen we elkaar nooit in gevaar brengen, dus we hebben alle begrip voor die gezondheidsvoorschriften. Maar jammer vinden we het allemaal wel. Méér dan dat, we voelen ons verslagen.

Wat ontzettend jammer!
Veel activiteiten zouden worden uitgevoerd door vrijwilligers, gesteund door fondsen en Sneker ondernemers. We denken, onder meer, aan de oldtimershow en aan de grootse parades van militair en civiel materieel samen met Keep Them Rolling. We denken ook aan de bevrijdingslunch, de gedichtenwedstrijd en aan de vele activiteiten voor kinderen en scholen – ze gaan niet door. We hadden ons verheugd op de aankomst van de  bevrijdingsvlam uit Wageningen, op twee prachtige Herdenkingsconcerten en op de film- en muziekmiddag voor ouderen in de Zuiderkerk. We weten zeker dat de uitvoering van het Requiem van Fauré in de Martinuskerk velen zou hebben ontroerd en dat hetzelfde zou hebben gegolden voor de toneeluitvoering van De nacht dy noait foarbij gaat. Ook de Dag van Verhalen en de unieke bioscoopvoorstelling van de film over Anne Frank, samen met het Frysk Jeugd Fanfare Orkest, konden helaas geen doorgang vinden. Wat spijt het ons dat al die inzet, al dat enthousiasme van velen voortijdig heeft moet eindigen.

Dank, onze grote dank aan iedereen die ons ondersteunde of mee wilde doen!
Rest ons om iedereen te bedanken die ons bij de voorbereiding van de Bevrijdingsactiviteiten heeft gesteund met geld, goederen of persoonlijke inzet. De herdenkingsactiviteiten zijn in grote saamhorigheid uitgedacht, georganiseerd én gefinancierd door Sneker burgers, fondsen en bedrijven. Ook de gemeente deed mee. Tal van stedelijke organisaties, scholen en verenigingen raakten gaandeweg enthousiast. Het was mooi en  hartverwarmend om te ervaren hoe ons idee – Sneek 75 jaar Vrij: feesten, herdenken en vooruitzien – de afgelopen maanden alsmaar concreter werd, vleugels kreeg en steeds meer Sneekers aanzette tot meedoen. Onze grote dank aan iedereen! De herdenkingsactiviteiten gaan niet door, maar uw inzet was niet tevergeefs! We vertrouwen erop dat deze breed gedragen voorbereidingsactiviteiten tóch hebben mogen bijdragen aan de versterking van het saamhorigheidsgevoel in onze mooie stad Sneek.

Het bestuur van de stichting Sneek 75 jaar Vrij
Kees Poiesz, Ebel Koppen, Jaitie Dijkstra. Dick Overeem, Geert Pieter  Vermeulen

Enige praktische mededelingen over de geplande voorstellingen:

Tickets retourneren

Herdenkingsconcerten op 15 en 16 april
Kaartjes voor de Herdenkingsconcerten die op 15 en 16 april zouden worden gehouden in de Martinikerk kunnen weer worden ingeleverd bij de winkel waar ze zijn gekocht. U krijgt uw geld dan terug. Als u in verband met de coronacrisis nu liever niet naar de winkel gaat dan wordt het geld voor u bewaard tot het moment dat de situatie weer veilig is.

• Poiesz Supermarkten (Jancko Douwamastraat, Boschplein, Keizersmantel)
• Jumbo Kooistra (Normandiaplein, Molenkrite)
• Halfords (Oosterdijk)
• Restaurant Aan de Gracht (Grootzand 4)
• Sterk&sVeer (Grootzand 48)

Glenn Miller Party 2 mei
Met de mensen die tickets hadden gekocht voor de Glenn Miller Party van 2 mei heeft het bestuur van de stichting Sneek 75 jaar Vrij onlangs contact opgenomen. De teruggave van die tickets is inmiddels afgehandeld.

De nacht dy noait foarbij gaat
Het theaterstuk “De nacht dy noait foarbij gaat” zoals dat zou worden opgevoerd in de Martinikerk, komt te vervallen. Mensen die hiervoor tickets hebben besteld en betaald krijgen het geld terug (exclusief de servicekosten). Teater Snits neemt het stuk mogelijk in 2021 opnieuw in productie. Waar en hoe het dan wordt uitgevoerd, daar is nu helaas nog niets over te zeggen.

Wat we doorschuiven

Zoals gemeld hebben we veel moeten afblazen, maar we blijven positief gestemd en gaan in de loop van dit jaar bekijken wat we in 2021 kunnen en willen gaan organiseren. Een jubileum 75+1 kan toch ook?

Sounds of Freedom naar 2021
Het optreden van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht met de show “Sounds of Freedom” dat op 29 april in het theater zou plaatsvinden, wordt definitief verschoven naar donderdag 29 april 2021 in Theater Sneek.
Uw gekochte kaarten blijven geldig en u kunt zelfs nog kaarten bestellen. De entreeprijs is slechts € 7,50 inclusief koffie of thee voorafgaand aan het optreden.
Kaarten kunt u bestellen via www.theatersneek.nl.

De voorbereidingen van de herdenkings- activiteiten Sneek zijn gesteund en/of mede mogelijk gemaakt door:

Automobielbedrijf Jaarsma – Bas Hollenberg – De Wit Dijkstra Notarissen – Divites Webwerk – Douwsma Makelaardij – Friso Bouwgroep – Garage Betten – Hegie Wonen – HEMA Sneek – Hoekstra Transport – Jumbo Kooistra – Kat Koree Architecten – Lampe Technical Textiles – Makelaardij Hoekstra -Makelaardij Sneek – Mark Eldering – O.P.A. – Jisk Bakker – Okkinga Communicatie – Poiesz Supermarkten – Rooth Multiservice – Sneek 40/45 –
Stichting Zorgsteun – Tjalco de Witte –
Veenema Olie

Daarnaast mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

Menu